Mică lecție de Cod Penal cu procurorul Ponta

Că Ponta e un mincinos notoriu o știm și nu mai surprinde pe nimeni.

Că Ponta e plagiator o știm și nu mai e o noutate nicăieri în lume.

Te-ai fi așteptat ca măcar în ceea ce privește meseria sa de bază, cea de procuror, Ponta să fie mai breaz. Iată că nu e. Hai să analizăm un pic faptele:

– Astăzi Ponta a ieșit public și a anunțat că toți parlamentarii PSD vor semna o plângere penală împotriva lui Băsescu pentru șantaj, ca urmare a declarațiilor de aseară la adresa Gabrielei Vrânceanu Firea Pandele și ce o mai fi.

Victor-Ponta1

Așadar – avem un făptuitor, pe Băsescu, avem și o acțiune inclusă în Codul Penal, șantajul, ar trebui să avem și o parte vătămată, adică pe Firea, nu? Ei, bine, nu. Avem un întreg partid șantajat de Băsescu. Pentru că pesediștii, uniți în toate, trebuie să fie uniți și în prostie.

Acum, hai să vedem un pic ce înseamnă o plângere penală:

Capitolul IV
EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE
Secţiunea I
Sesizarea organelor de urmărire penală

Art. 222

Plângerea

Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.

Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului, dacă este cunoscut şi a mijloacelor de probă.

Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii.

Plângerea făcută oral se consemnează într-un proces-verbal de organul care o primeşte.

Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ, sau de către copilul major pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu-şi însuşeşte plângerea.

Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de legea civilă.

Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite pe cale administrativă organului competent.

Plângerea îndreptată la organul de urmărire penală, care nu cuprinde elementele prevăzute la alin. 2, se restituie petiţionarului pe cale administrativă, cu indicarea elementelor care lipsesc.

În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul României, cetăţean român, străin sau persoană fără cetăţenie, prin care se sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului competent din ţara pe teritoriul căruia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală se aplică în mod corespunzător.

Codul de procedură penală actualizat prin:

Legea 202/2010 – privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor din 25 octombrie 2010, Monitorul Oficial 714/2010;

Legea 356/2006 – pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, Monitorul Oficial 677/2006;

Legea 281/2003 – privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din 24 iunie 2003, Monitorul Oficial 468/2003;

 

Așadar, Victor Viorel, plângerea se face de către O PERSOANĂ, fizică sau juridică. În cazul vostru, dacă ar fi să facem o comparație, e ca și când am avea o victimă a unui viol și ne trezim că pentru același act vine tot PSD-ul să facă plângere că a fost violat.

Concluzia zilei: Ponta e praf la orice l-ai pune să facă.

5 thoughts on “Mică lecție de Cod Penal cu procurorul Ponta”

 1. Hai să pretindem că suntem juristul care-i poate învăţa şi pe alţii, dar SĂ NU AVEM TANGENŢĂ CU ACEST DOMENIU!!!!
  ❗ HEEEEEIIIIIII!!!! Astăzi, 14 aprilie 2014, în titlu ai scris “Mică lecție de Cod Penal”, dar NU ai redat vreun articol din Codul penal, ci AI INVOCAT art.222 din vechiul COD DE PROCEDURĂ PENALĂ, ce nu mai e în vigoare la această dată, fiindcă ştie aproape tot românul că, începând cu data de 1 februarie 2014, a intrat în vigoare NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ!!!!
  Informează-te corect înainte de a da indicaţii, prin care mai mult derutezi oamenii, în loc să înveţe ceva!!!

  1. @mona dar nu-i asa ca tu stii deja ca nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste plangerea penala, cu referire si la Noul Cod, nu? Adica, nu poate veni o tarla de 10 oameni sa denunte un viol simultan al unei singure persoane, ci trebuie sa faca fiecare cate o plangere..nu?

 2. Există şi cazuri ce au fost făcute publice, când unele persoane au fost cercetate, urmărite penal şi condamnate pentru ŞANTAJ pe baza unor denunţuri făcute de către alte persoane decât persoana vătămată!!!!

  NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ – Sesizarea organelor de urmărire penală
  CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (actualizat)
  (Legea
  nr. 135/2010)
  EMITENT: PARLAMENTUL
  PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 15 iulie 2010
  Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2014
  (Prezenta forma actualizata este valabila de la 7 februarie 2014.)

  PARTEA SPECIALĂ

  TITLUL I Urmărirea penală

  CAP. II Sesizarea organelor de urmărire penală
  SECŢIUNEA 1 Reglementări generale
  ART. 288 Modurile de sesizare

  (1) Organul de urmărire penală este sesizat prin plângere sau denunţ, prin actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege
  ori se sesizează din oficiu.
  (2) Când, potrivit legii,
  punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a
  persoanei vătămate, la sesizarea formulată de persoana prevăzută de lege ori cu
  autorizarea organului prevăzut de lege, acţiunea penală nu poate fi pusă în
  mişcare în lipsa acestora.
  (3) În cazul infracţiunilor săvârşite de
  militari, sesizarea comandantului este necesară numai în ceea ce priveşte
  infracţiunile prevăzute la art. 413-417 din Codul penal.
  ART. 289 Plângerea
  (1) Plângerea este încunoştinţarea făcută
  de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.
  (2) Plângerea trebuie să
  cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul
  petiţionarului ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de
  înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în
  registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi
  contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, descrierea
  faptei care formează obiectul plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a
  mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.
  (3) Plângerea se poate face personal sau
  prin mandatar. Mandatul trebuie să fie special, iar procura rămâne ataşată
  plângerii.
  (4) Dacă este făcută în scris, plângerea
  trebuie semnată de persoana vătămată sau de mandatar.
  (5) Plângerea în formă electronică
  îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin semnătură
  electronică, în conformitate cu prevederile legale.
  (6) Plângerea formulată oral se consemnează
  într-un proces-verbal de către organul care o primeşte.
  (7) Plângerea se poate face şi de către unul
  dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi.
  Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.
  (8) Pentru persoana lipsită de capacitatea
  de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. Persoana cu
  capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea
  persoanelor prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este
  persoana care reprezintă legal sau încuviinţează actele persoanei vătămate,
  sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu.
  (9) Plângerea greşit îndreptată la organul
  de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale
  administrativă, organului judiciar competent.
  (10) În cazul în care plângerea este
  întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul României, cetăţean
  român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează
  săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii
  Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea şi să o
  transmită organului competent din ţara pe teritoriul căreia a fost comisă
  infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală se aplică
  în mod corespunzător.
  ART. 290 Denunţul
  (1) Denunţul
  este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre
  săvârşirea unei infracţiuni.
  (2) Denunţul se poate face numai personal,
  dispoziţiile art. 289 alin. (2), (4)-(6) şi (8)-(10) aplicându-se în mod
  corespunzător.
  ART. 291 Sesizările
  făcute de persoane cu funcţii de conducere şi de alte persoane
  (1) Orice
  persoană cu funcţie de conducere în cadrul unei autorităţi a administraţiei
  publice sau în cadrul altor autorităţi publice, instituţii publice ori al altor
  persoane juridice de drept public, precum şi orice persoană cu atribuţii de
  control, care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de
  săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din
  oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia
  măsuri pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace
  de probă să nu dispară.
  (2) Orice
  persoană care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost
  învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori
  supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu de
  interes public, care în exercitarea atribuţiilor sale a luat cunoştinţă de
  săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din
  oficiu, este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală.
  ART. 292 Sesizarea din oficiu

  Organul de urmărire penală se sesizează din oficiu dacă află că s-a
  săvârşit o infracţiune pe orice altă cale decât cele prevăzute la art. 289-291
  şi încheie un proces-verbal în acest sens.
  ART. 293 Constatarea infracţiunii flagrante
  (1) Este flagrantă infracţiunea descoperită
  în momentul săvârşirii sau imediat după săvârşire.
  (2) Este de asemenea considerată flagrantă
  şi infracţiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârşire, este urmărit de
  organele de ordine publică şi de siguranţă naţională, de persoana vătămată, de
  martorii oculari sau de strigătul public ori prezintă urme care justifică
  suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârşit infracţiunea sau este surprins aproape
  de locul comiterii infracţiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de
  natură a-l presupune participant la infracţiune.
  (3) În cazul infracţiunii
  flagrante, organele de ordine publică şi siguranţă naţională întocmesc un
  proces-verbal, în care consemnează toate aspectele constatate şi activităţile
  desfăşurate, pe care îl înaintează de îndată organului de urmărire penală.
  (4) Plângerile şi cererile
  prezentate în scris, corpul delict, precum şi obiectele şi înscrisurile
  ridicate cu ocazia constatării infracţiunii sunt puse la dispoziţia organului
  de urmărire penală.
  ART. 294
  Examinarea sesizării
  (1) La primirea sesizării,
  organul de urmărire penală procedează la verificarea competenţei sale, iar în
  cazul prevăzut la art. 58 alin. (3) înaintează procurorului cauza, împreună cu
  propunerea de trimitere a sesizării organului competent.
  (2) În situaţia în care
  plângerea sau denunţul nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de lege
  ori descrierea faptei este incompletă ori neclară, se restituie pe cale
  administrativă petiţionarului, cu indicarea elementelor care lipsesc.
  (3) Atunci când sesizarea
  îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate, dar din cuprinsul acesteia
  rezultă vreunul dintre cazurile de împiedicare a exercitării acţiunii penale
  prevăzute de art. 16 alin. (1), organele de cercetare penală înaintează
  procurorului actele, împreună cu propunerea de clasare.
  (4) În cazul în care procurorul apreciază
  propunerea întemeiată, dispune, prin ordonanţă, clasarea.
  ART. 294^1 Efectuarea de verificări
  prealabile
  (1) Ori de câte ori este
  necesară o autorizare prealabilă sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile
  pentru începerea urmăririi penale, organul de urmărire penală efectuează
  verificări prealabile.
  (2) În cazurile prevăzute la
  alin. (1), parchetul, odată cu sesizarea instituţiei competente, înaintează un
  referat întocmit de procurorul căruia i-a fost repartizată lucrarea, care va
  cuprinde rezultatele verificărilor prealabile cu privire la săvârşirea unor
  fapte prevăzute de legea penală de către persoana cu privire la care se
  solicită autorizarea prealabilă sau îndeplinirea altei condiţii prealabile.

  SECŢIUNEA a 2-a Plângerea prealabilă
  ART. 295 Plângerea prealabilă
  (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se
  face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul
  infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.
  (2) Plângerea prealabilă se adresează
  organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.
  (3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1)-(6) şi
  (8) se aplică în mod corespunzător.
  ART. 296
  Termenul de introducere a plângerii
  prealabile
  (1) Plângerea prealabilă trebuie să fie
  introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre
  săvârşirea faptei.
  (2) Când persoana vătămată
  este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când
  reprezentantul său legal a aflat despre săvârşirea faptei.
  (3) În cazul în care
  făptuitorul este reprezentantul legal al persoanelor prevăzute la alin. (2),
  termenul de 3 luni curge de la data numirii unui nou reprezentant legal.
  (4) Plângerea prealabilă greşit îndreptată
  se consideră valabilă, dacă a fost introdusă în termen la organul judiciar
  necompetent.
  (5) Plângerea prealabilă greşit îndreptată
  la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe cale
  administrativă, organului judiciar competent.
  ART. 297 Obligaţiile organului de urmărire penală în
  procedura plângerii prealabile
  (1) La primirea plângerii prealabile,
  organul de urmărire penală verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile de
  formă şi dacă a fost depusă în termenul prevăzut de lege. În cazul în care
  constată că este tardivă, organul de cercetare penală înaintează procurorului
  actele încheiate împreună cu propunerea de clasare.
  (2) Dacă într-o cauză în care s-au făcut
  acte de urmărire penală se constată că este necesară plângerea prealabilă,
  organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege
  să facă plângere. În caz afirmativ, organul de urmărire penală continuă
  cercetarea. În caz contrar, înaintează procurorului actele încheiate şi
  propunerea de clasare.
  ART. 298 Procedura în cazul infracţiunii flagrante
  (1) În caz de infracţiune flagrantă,
  organul de cercetare penală este obligat să constate săvârşirea acesteia, chiar
  în lipsa plângerii prealabile.
  (2) După constatarea
  infracţiunii flagrante, organul de urmărire penală cheamă persoana vătămată şi,
  dacă aceasta declară că face plângere prealabilă, începe urmărirea penală. În
  caz contrar, organul de cercetare penală înaintează procurorului actele
  încheiate şi propunerea de clasare.

  1. @mona da, sunt sigur ca ai dreptate, insa in cazul de fata, in speta de fata, avem 2 greseli flagrante ale lui Ponta: cererea se face numai individual, nu cu semnaturi in masa si 2, vorbim de un caz clar unde: “Când, potrivit legii,
   punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a
   persoanei vătămate, la sesizarea formulată de persoana prevăzută de lege ori cu
   autorizarea organului prevăzut de lege, acţiunea penală nu poate fi pusă în
   mişcare în lipsa acestora.”

 3. Pentru infracţiunea de ameninţare este necesară o plângere prealabilă ce e valabilă NUMAI semnată de către persoana vătămată sau de către mandatarul desemnat special în acest scop (art.289 CPP).
  Pentru infracţiunea de şantaj, poate fi depus denunţ penal, pe care-l poate face oricine, ba mai mult, organele judiciare se pot sesiza din oficiu.
  Din documentul pe care l-am văzut publicat pe un site, se constată că deputaţii au depus un denunţ penal cu privire la săvârşirea infracţiunii de şantaj. http://www.ziarulring.ro/arhiva/files/documente/Denunt.pdf
  Pentru infracţiunile de ameninţare şi calomnie, l-am auzit pe Bolcaş când a spus că au depus o plângere.
  Aşadar, ce-i corect e corect şi e bine să fim obiectivi şi să criticăm atunci când argumentele sunt temeinice, ca să nu ne decredibilizăm. ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published.