Emoții mari pentru peste 160 de mii de elevi! Începe Evaluarea Națională

160 de mii de elevi de clasa a VIII-a susțin mâine prima probă din cadrul Evaluării Naționale, cea la Limba și Literatura Română. Alți 16.000 nu vor participa la examen din cauză că fie nu s-au înscris, fie nu au absolvit gimnaziul.

Condiții de intrare în sălile de examen

Elevii care susțin proba la Limba și Literatura Română pot intra în sălile de concurs în intervalul 8:00 – 8:30, în baza actului de identitate valid.

Condițiile sunt stricte, astfel că este interzis accesul cu orice materiale care îi pot ajuta pe elevi să rezolve subiectele (fițuici, însemnări, notițe, cărți sau manuale), inclusiv telefoane mobile sau calculatoare de buzunar. De asemenea, elevii trebuie să lase în sala de depozitare special amenajată rucsacurile, ghiozdanele, plasele, poșetele sau orice lucruri similare. În cazul unui refuz, elevul respectiv nu va putea intra în sala de examen.

O altă regulă strictă vizează comunicarea între participanții la examen, astfel că aceștia nu au voie să discute între ei, să-și comunice răspunsurile sau să facă schimb de foi sau ciorne. În cazul în care pe parcursul probelor scrise apar nereguli, supraveghetorii pot apela linia Televerde 0800801100 pusă la dispoziție de Ministerul Educației, pentru a sesiza situațiile care periclitează buna desfășurare a examenului. Potrivit Ordinului privind Organizarea Evaluării Naționale de anul acesta, orice încălcare a acestor reguli se consideră fraudă și atrage după sine eliminarea elevului din examen.

2024-06-25_19-30-17

Cei care susțin mâine proba la Limba și Literatura Română trebuie să aibă la ei un instrument de scris (pix sau stilou) cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Este permis accesul în sală cu creioane negre, însă acestea pot fi folosite doar pentru ciorne sau pentru sublinierea unor cuvinte la exercițiile care vizează sintaxa frazei. Potrivit documentului oficial emis de Ministerul Educației, sublinierile se pot face fie cu pix sau stilou cu cerneală sau pastă albastră, fie cu creion negru, și NU vor fi considerate semne distinctive.

De asemenea, nu se consideră semn distinctiv tăierea cu o linie orizontală a unui cuvânt sau a unui pasaj din lucrare, în cazul în care elevul vrea să corecteze un cuvânt sau un pasaj. Este interzisă, în schimb, modificarea sau îmgroșarea anumitor litere sau cuvinte. În cazul în care apar greșeli la exercițiile de tip grilă, unde răspunsul corect trebuie marcat cu litera x în căsuța aferentă, corectarea se face prin tăierea căsuței și scrierea răspunsului corect alături.

Desfășurarea examenului

Foile cu subiectele vor ajunge în săli la ora 9:00, însoțite de hârtii care pot fi folosite ca ciorne. Acestea din urmă sunt ștampilate și pot fi suplimentate, în cazul în care un elev solicită foi în plus.

În primele 15 minute, supraveghetorii îi vor îndruma pe elevi să își completeze corect datele în chenarul special care urmează a fi sigilat după ce datele vor fi verificate. Din acest moment va porni cronometrul de două ore, timpul maxim pe care participanții la examen îl au la dispoziție pentru a preda lucrarea. Excepție de la această regulă fac elevii care au o derogare de la Comisia Județeană de care aparțin (respectiv Comisia Municipiului București), și anume cei cu deficiențe de auz sau de vedere, precum și tulburări de neurodezvoltare. Această măsură a fost luată pentru a asigura egalitatea de șanse pentru elevii cu astfel de dizabilități.

2024-06-25_19-30-55

Altă excepție se face atunci când un elev trebuie să rescrie lucrarea, caz în care timpul poate fi prelungit cu maximum o oră. Acest lucru se poate întâmpla dacă supraveghetorii observă semne distinctive pe paginile unui participant la examen. În cazul transcrierii unei singuri pagini, timpul de redactare este de 15 minute, iar pentru întreaga lucrare se pot acorda în plus cel mult 60 de minute (acestea nu sunt imputabile elevului și nu îi afectează timpul oficial de 120 de minute în care trebuie să finalizeze examenul).

Dacă un elev finalizează lucrarea mai repede, poate părăsi sala abia după o oră de la începerea examenului, însă nu va putea ieși din clasă cu foile cu subiectele. În schimb, începând cu ora 15, atât subiectele, cât și baremul de corectare, vor fi publicate pe site-ul subiecte.edu.ro.

Câți elevi susțin Evaluarea Națională

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației, mai mult de 160 de mii de elevi de clasa a VIII-a susțin mâine prima probă din cadrul Evaluării Naționale. “Peste 160.400 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost înscriși în vederea susținerii examenului, organizat în 3.392 de unități de învățământ/centre de examen, conform datelor transmise de inspectoratele școlare județene”, a transmis ministerul.

Alți aproximativ 16.000 de elevi care au fost înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar 2023-2024 nu vor susține Evaluarea Națională din cauză că nu s-au înscris sau nu au terminat clasa a VIII-a.

Anul trecut, la proba de Limba și Literatura Română din cadrul Evaluării Naționale, doar puțin peste 77% dintre elevi au reușit să obțină peste nota 5, în scădere față de anii precedenți, când s-au înregistrat procente de aproximativ 84%, respectiv 86%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *