Importanța echipamentelor de protecție la locul de muncă (P)

De-a lungul timpului, din cauza nenumăratelor accidente înregistrate în timpul programului de muncă, s-au adoptat o serie de reguli valabile pentru fiecare instituție care oferă locuri de muncă, cât și pentru fiecare persoană angajată. Aceste reguli, adaptate în funcție de tipul postului de lucru și de pericolul la care sunt expuși angajații atât fizic, cât și psihic, sunt încadrate în Codul Muncii. Potrivit textului Legii 319/2003, Art 5, litera (n), securitate si sănătate în muncă înseamnă „ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice ți psihice, sănătătții lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă”.

Scopul acestor legi este de a proteja personalul și de a preveni posibilele accidente existente la fiecare post de lucru. Legea 53/2003 este cea care conține toate reglementările importante cu privire la normele de securitate și sănătate în muncă, alături de alte acte normative valabile, care s-au aprobat din punct de vedere legislativ prin HG 1425/2006.

Fiecare angajator are obligatia de a asigura angajatul și de a-i aduce la cunoștință riscurile la care acesta se expune, precum și regulamentul aplicabil pentru evitarea accidentelor de muncă. În caz contrar, angajatorul poate fi sancționat conform normelor aplicabile în situația dată, în funcție de gravitatea faptei.

Printre obligațiile angajatorului se numără asigurarea unui mediu propice de prestare a muncii, precum eliminarea posibilității ingerării/ inhalării anumitor substanțe nocive, a accidentării din cauza utilizării în mod greșit a utilajelor și mașinăriilor prin oferirea training-urilor de specialiate, a testării periodice în vederea verificării cunoștințelor și aptitudinilor pe care angajatul le are, precum și oferirea echipamentului de protecție în vederea prevenirii, în procent cât mai mare, a posibilităților de accidentare.

Totodata, angajatorul trebuie sa elimine, pe cât posibil, sursele de stres care pot afecta calitatea muncii pe care angajatul o prestează. Chiar dacă stresul nu este, în sine, o boală, acesta poate determina greșeli în comportamentul muncitorului, care duc la mustrări, scăderea încrederii și, ulterior, îmbolnăvirea angajatului.

La rândul său, angajatul trebuie să ia la cunoștință, să își asume și să își insușească normele de prevenire și combatere a pericolelor și să respecte îndatoririle din Fișa Postului și Regulamentul de Ordine Interioară al companiei.

Respectarea normelor de ordine nu aduce decât beneficii, atât angajaților, cât și angajatorilor. Productivitatea va crește, datorită muncitorilor care își îndeplinesc sarcinile de muncă în condiții adecvate și un timp mai scurt, ceea ce va duce la o schimbare mai rară a personalului de lucru și îndeplinirea sarcinilor de către oameni cu experiență mare. Angajatorul, cât și statul, au de câștigat de pe urma angajaților cu experiență datorită lipsei schimbărilor de personal, precum și a accidentelor mai rare.

Pentru ca toate aceste condiții să fie îndeplinite, angajatorii au nevoie, la rândul lor, de contacte statornice în ceea ce privește protecția muncii și echipamentele de protecție. În locurile de muncă în care este solicitată munca la înălțime, cu materiale grele, inflamabile, sau cu utilaje mari, periculoase și greu de manevrat, este extrem de important ca firma distribuitoare de echipament de protecție să ofere produse de calitate, atestate, care să ofere muncitorilor și angajatorilor încredere și siguranță.

Sub deviza „minimizam costuri & protejam oamenii priceputi”, RONSAL PROTECT oferă echipamente de protecția muncii pentru orice companie, adapat la bugetul alocat și domeniul de activitate al firmei. Cu o vastă experiență în domeniul echipamentelor pentru cele mai solicitante și periculoase posturi, compania oferă produse de calitate premium, certificate Oeko-Tex® Standard 100. Acesta este un sistem de certificare pentru produsele textile fabricate din materiale evaluate ca fiind inofensive pentru sănătatea umană. Testarea este efectuată de 17 institute de testare care formează asociația internaținală Oeko-Tex®. Criteriile de evaluate sunt bazate pe cercetări actualizate în permanență și se regăsesc pentru trei importante colecții R8ED, VISION și 4TECH.

Astfel, Ronsal devine candidatul ideal pentru livrarea serviciilor de protecția muncii la nivel înalt și profesionist, în mai multe domenii de activitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *