Cerem CCR transmiterea la TV a Şedinţei din data de 21.08.2012

Stimate domnule Președinte al Curții Constituționale a României,


Noi, semnatarii acestei Petiții, avem următoarele observații și doleanțe privitoare la activitatea recentă a Instituției pe care o conduceți:

1. Referitor la Referendumului din 29 Iulie, ați modificat regulile în timpul jocului, modificând OUG 41/2012, prin introducerea cvorumului, încălcând astfel legea în baza căreia CCR a fost înființată și după care funcționează. Legea Nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale prevede la CAPITOLUL I – Dispoziţii generale, Art. 2., Aliniatul 3: “Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”. Acest cvorum mai există în Europa doar în Lituania și în Rusia, dar în Lituania prezența la Referendum este obligatorie. El este contrar prevederilor Comisiei de la Veneția, acolo unde v-ați plâns de presiuni, “uitând” să menționați că acestea vin de la domnul Băsescu, și aducând astfel grave prejudicii de imagine și credibilitate României.

2. V-ați modificat propriile hotărâri, devansând termenul de pronunțare asupra validității sau invalidității Referendumului, pe care chiar domniile dumneavoastră le-ați dat, de la 12 Septembrie la 31 August, și apoi la 21 August, la cererea președintelui suspendat, lucru pe care tot domniile dumneavoastră  l-ați anunțat, asta în condițiile în care ați respins toate plângerile, contestațiile și cerințele USL-ului.

3. Ați dat o erată ilegală, în timp ce membrii curții erau în concediu, în absența cvorumului legal.

4. Ați interpretat în favoarea lui Traian Băsescu contradictoria Lege nr.370/2004, alegând din ea Art. 2, Aliniatul 1, litera c): “liste electorale permanente — listele cuprinzând cetăţenii romani cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv;” iar nu Art. 7, Aliniatul 1: “Listele electorale permanente se întocmesc pe comune, oraşe si municipii, după caz, şi cuprind toţi alegătorii care domiciliază in comuna, oraşul sau municipiul pentru care ele au fost întocmite.”. Această interpretare se poate dovedi hotărâtoare în decizia care va fi luată.

5. Luați în considerare interpretarea abuzivă,  părtinitoare și ilegală a Articolului.47., Aliniatul 1 din Legea Nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale:  “Plenul Curţii Constituţionale decide cu o majoritate de două treimi asupra valabilităţii referendumului”.

6. Conform Legii Nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Art.12., Aliniatul 1: “Şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazul în care, din motive întemeiate, Curtea hotărăşte altfel.”.

În virtutea acestui lucru vă cerem ca ședința CCR din data de 21 August 2012 să fie filmată, transmisă în direct de televiziuni și să se permită participarea unor reprezentanți ai poporului la dezbateri. Vă cerem aceste lucruri pentru a se elimina orice suspiciune despre modul în care veți lua o decizie care va hotărâ soarta țării pentru următorii doi ani.

Cerem de asemenea Curții Constituționale a României să nu mai interpreteze legile țării în favoarea Președintelui suspendat și să nu își mai încalce propria Lege de Organizare și Funcționare, Jurisprudența, deontologia profesională și voința poporului roman.

Pentru a vă ajuta să judecați fără părtinire, conform legislației în vigoare, jurisprudenței și voinței poporului român, vă anunțăm că vom fi în număr mare alături de dumneavoastră, în fața sediului CCR, Marți începând cu ora 9:00 și până când veți lua decizia corectă.

Vă vom reaminti acest lucru și prin Mitingul de Luni 20 August orele 18:00, de la aceeași locație.

Vă mulțumim anticipat!

Cu deosebită stimă și considerație,

Semnatarii acestei Petiții

București, 19 August 2012

Către Curtea Constituțională a României

PS: Petiţia poate fi semnată aici. Vă rog, dacă se poate, să daţi cât mai mult share şi să invitaţi pe cât mai mulţi să ne fie alături şi să semneze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *